PREZENTADO DE LA BLOGO


Prezentado de la blogo:

La vortoj havas nek semantikan, nek lingvan limon. Eble ilia unika, efektiva, limsigno estas tiu kiu apartigas la revon de la realeco. En la blogo estas miaj poeziaĵoj, rakontoj, recenzioj, ktp, du-lingve, paralele. Eo estas internacia lingvo kiu naskiĝis en la dua duono de deknaǔa jarcento el ideo de unu homo: Zamenhof. Li esperis, ke per la uzo de neǔtrala lingvo, ĉiuj la lingvaj limoj /kaj ne nur la lingvaj limoj/ inter la popoloj de la mondo estus transpasitaj, finfine.


sabato 18 agosto 2012

Il vento

Ho scritto questa poesia mentre guardavo Il vento, il famoso quadro del pittore olandese Vincent Van Gogh.


L'occhio smaltato della divinità
veglia
sulle spighe rigonfie nella terra
con carezze invisibili e alate;
sorveglia
la lenta maturazione dei chicchi
con abbracci tiepidi e dosati.

La vento

Mi verkis ĉi tiun poeziaĵon dum mi regardis La vento-n, la faman pentraĵon de la nederlanda pentristo Vincent Van Gogh


La okulo de la dio
prigardas
la spikojn ŝvelajn en la tero
per karesoj nevideblaj kaj flugilhavaj;
gardas
la lentan maturiĝon de la grajnoj
per ĉirkaǔbrakoj tepidaj kaj dozataj.

sabato 4 agosto 2012

Le notti s'intrecciano simili a ramoscelli (Sijo)

Le notti s'intrecciano simili a ramoscelli,
le notti si sciolgono in fiaccole dardeggianti,
maschere in trasparenza, ascoso viso di luna.

La noktoj interplektiĝas simile al branĉetoj

La noktoj interplektiĝas simile al branĉetoj,
la noktoj likviĝas en torĉojn eksagantajn, 
maskoj  travideble, kaŝita lunvizaĝo.