PREZENTADO DE LA BLOGO


Prezentado de la blogo:

La vortoj havas nek semantikan, nek lingvan limon. Eble ilia unika, efektiva, limsigno estas tiu kiu apartigas la revon de la realeco. En la blogo estas miaj poeziaĵoj, rakontoj, recenzioj, ktp, du-lingve, paralele. Eo estas internacia lingvo kiu naskiĝis en la dua duono de deknaǔa jarcento el ideo de unu homo: Zamenhof. Li esperis, ke per la uzo de neǔtrala lingvo, ĉiuj la lingvaj limoj /kaj ne nur la lingvaj limoj/ inter la popoloj de la mondo estus transpasitaj, finfine.


martedì 18 ottobre 2011

Sirena

Pulviscolo in movimento
di luci sgargianti             
e di ombre sdrucciolevoli   
che attraverso di slancio     
con il mio corpo liquido di sirena.


Ma esso mi cattura in un gorgo d'inatteso;
stringe sulle  squame rosate di madreperla
i suoi nodi di possesso,                                   
annodati nella lava,
e presto m'imprigiona     
in una  rete d'alghe             
senza feritoie. 

  
Con un colpo ribelle di coda,
scivolando in apnea,
trancio di netto
le funi gelide e pressanti
e fuggo via   
al di là dei tentacoli.
 

Marvirino

 Pulvo move
 el okultiraj lumoj 
 kaj el   glitigaj ombroj  
 kiun mi transiras  impete
 per mia likva korpmarvirino.


 Sed  ĝi kaptas min en kvokirlo de neatendita,
 kunpremas  sur duonrozkoloroj skvamoj  el perlamoto
 siajn posednodojn,
 en  lafo nodintaj,
 kaj frue  ĝi min enprizonigas
 en reto el algoj
 sen embrazuroj.

 Per ribela  vostfrapo,
 glitante apnee,
 mi tranĉas nete
 la  frostajn kaj premajn ŝnurojn
 kaj mi forkuras
 trans la tentakloj.